Efter årsmötet 2021 ser styrelsen nu ut så här:

  • Ordförande Kenneth Thulin
  • Vice Ordförande Peter Kruslock
  • Kassör Kenneth Jastrell
  • Sekreterare Carl Wester
  • Vice Sekreterare Thomas Egerstad
  • Klubbmästare Andreas Persson
  • Ledamot Annica. Cruslock
  • Suppleant Mikael Nilsson
  • Suppleant Claus Möller
  • Suppleant Daniel Lignell