Inbjudan till årsmöte

Härmed kallas det till årsmöte i SVWV Välkomna lördagen den 27/2 2021 kl. 11:00 Adress: Lockarps Kyrkoväg 29 238 41 Oxie Sedvanliga årsmötes handlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan mötet. Fika till självkostnadspris...

Tidningen Folkvagnen

Vi hoppas att Du har uppskattat vårt samarbete med VWHK och tidningen Folkvagnen. Nu tar vi nästa steg vad det gäller tidningen. Vi vill erbjuda tidningen som en digital tidning i PDF format. Vi kommer inte att sluta med den tryckta tidningen men vi vet att det finns...

Video för VW Group Training Academy

SVWV-klubbens Sten Lignell fick en förfrågan från VW Gruoup,Training Academy om han var intresserad att göra en film varför han brinner för märket Volkswagen. Filmen är tänkt att användas av VW Group Training Academy i s.k, ambassadörsskap för sina egna och alla...