Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt år