Härmed kallas det till årsmöte i SVWV

Pga rådande omständigheter nödgas vi att flytta datum för Årsmöte i SVWV. Styrelsen återkommer med nytt datum.

När: Oklart

Var: Lockarps Kyrkoväg 29 238 41 Oxie

Obs, följ oss här på hemsidan eller Facebook för uppdatering. Datum kan komma att ändras igen.

Sedvanliga årsmötes handlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan mötet. Fika till självkostnadspris

Välkomna!