Härmed kallas det till årsmöte i SVWV

När: 29/8 kl11:00

Var: Lockarps Kyrkoväg 29 238 41 Oxie

Obs, följ oss här på hemsidan eller Facebook för uppdatering. Datum kan komma att ändras igen.

Sedvanliga årsmötes-handlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan mötet. Fika till självkostnadspris

Välkomna!