Härmed kallas det till årsmöte i SVWV

Välkomna lördagen den 27/2 2021 kl. 11:00

Adress: Lockarps Kyrkoväg 29 238 41 Oxie

Sedvanliga årsmötes handlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan mötet. Fika till självkostnadspris

Välkomna!