Det är enkelt att bli medlem i Svenska VW-veteranerna

Det enda villkoret är att du har ett genuint intresse för VW.

Medlemsavgiften är 300:- per år och kan betalas in på Bankgiro 357-9745 (Svenska VW-Veteranerna). Glöm inte att ange ditt namn och adress – annars vet vi inte vem pengarna kommer ifrån.

Alternativt: Skicka ett e-mail till svwv@outlook.com så får du mer info. Ange att du vill bli medlem i SVWV och din adress.

Uppgifter på ditt bilinnehav (för matrikeln) anges på särskild blankett som du får när du väl blivit medlem.

Rabatter för medlemmar

Motorhistoriska Riksförbundet

Motorhistoriska Riksförbundet är en sammanslutning av fordonshistoriska klubbar i Sverige. MHRF har 150 medlemsklubbar med ca 90000 medlemmar.

MHRF gör sina största insatser genom att nationellt och internationellt (via FIVA) arbeta för att motorfordonshobbyn inte drabbas av restriktioner och onödiga kostnader. Arbetet har på senare år blivit framgångsrikt (skattebefrielse, besiktningslindringar, enklare att införa fordon m m).

Mest känt är nog dock MHRF för den utmärkta försäkringen.

FIVA är den internationella organisationen för fordonshistoriska riksorganisationer. De jobbar t ex med att kontrollera att EU inte hittar på några tokigheter som kan drabba alla inom hela EU.

Detta är i korthet vad MHRF arbetar med. Vill du veta mer så besök  mhrf.se/