Klubbens historia

Det hela startade på sensommaren/hösten 1989 genom att Sten Lignell bildade en Skånesektion inom Volkswagenhistoriska Klubben. Alla aktiviteter hade då sedan slutet på 70-talet bara varit placerade till Stockholms och Ljungbys trakter och han tyckte att det även behövdes något nere i Skåne. Den allra första träffen hölls vid Torups slott i Bokskogen utanför Malmö. Styret kom sedan att efter hand lämnas över under 1992/93 till Hasse Olsson och Claes Persson. De hade tillsammans mycket stora planer för sektionen

Höstträffen hos Scania-Bilar i Malmö, sedermera Din Bil startade hösten 1990 genom Claes Persson och kom att bli mycket avgörande för den fortsatta verksamheten. Efter ekonomiska meningsskiljaktigheter med ordföranden Pelle Kårsell, efter Höstträffen 1993, beslutades att Skånesektionen skulle övergå till att bli en självständig klubb. Svenska Volkswagenveteranerna bildades i Skäralid vid Söderåsens sluttning under högsommaren 1994.