Visserligen har våra fordon några år på nacken och kanske merparten av ägare och medlemmar också men att medlemmarna vill hänga med och vara ”up to date” med vad som händer i VW-världen, oavsett vilket år bilen producerades, är självklart.

Styrelsen har insett och förstått att papperstidningen varit en viktig länk i klubbgemenskapen. Men sedan några år tillbaka har styrelsen diskuterat framtiden och de nya vägarna att kommunicera med medlemmarna digitalt, via internet och sociala medier.

Vi gjorde ett försök att tillsammans med klubben VWHK få ut en tidning till SVWV-medlemmarna till en rimlig kostnad. Tyvärr var inte Postnord med på samma linje. På årsmötet signalerade majoriteten av deltagarna att klubben bör övergå till digital kommunikation.

Därför håller du nu i din hand SVWV sista papperstidning, men den kommer att leva kvar i digital form. Ambitionen är att den digitala tidningen skall komma ut minst fyra ggr per år. Den digitala tekniken ger oss möjligheten att anpassa både antal sidor som antal nummer, mycket enklare.

Om du känner med dig att du inte meddelat SVWV din mailadress, gör det genast, adressen är svwv@outlook.com. så får du tidning (och all annan information) avbrott fr.o.m 2022

Då vi gärna ser att du som medlem är med och ser till att göra tidningen levande och intressant  med text eller bilder etc. då kan du även använda samma adress som ovan.

Styrelsen

SVWV