Vi hoppas att Du har uppskattat vårt samarbete med VWHK och tidningen Folkvagnen.

Nu tar vi nästa steg vad det gäller tidningen. Vi vill erbjuda tidningen som en digital tidning i PDF format. Vi kommer inte att sluta med den tryckta tidningen men vi vet att det finns många som helt enkelt vill ha tidningen i datorn, paddan eller telefonen.

De som nu kan tänka sig att avstå den pappers tidningen till förmån av den digitala varianten, bidrar till klubbens ekonomi då den tryckta tidningen är en mycket stor kostnad samt att bidraget till miljö m.m. Vi hoppas genom detta även att kunna sänka vår medlemsavgift i framtiden.

Vi måste därför be Dig som vill behålla pappers tidningen att omgående informera oss om detta. Alla som väljer att även i fortsättningen erhålla tidningen folkvagnen i pappers format uppmanar vi att trots detta att sända oss en korrekt e-mail adress, där vi kan nå Er med info. Detta eftersom all övrig info kommer endast kommer via mail och face Book/hemsidan i framtiden. På email SVWV@hotmail.se eller på vår

Brevadress. SVWV Lockarps Kyrkoväg 29a  238 41 OXIE

Styrelsen i SVWV