Svenska Volkswagenveteranerna papperstidning upphör

Visserligen har våra fordon några år på nacken och kanske merparten av ägare och medlemmar också men att medlemmarna vill hänga med och vara ”up to date” med vad som händer i VW-världen, oavsett vilket år bilen producerades, är självklart. Styrelsen har insett och...

Årsmöte 2021

Efter årsmötet 2021 ser styrelsen nu ut så här: Ordförande Kenneth Thulin Vice Ordförande Peter Kruslock Kassör Kenneth Jastrell Sekreterare Carl Wester Vice Sekreterare Thomas Egerstad Klubbmästare Andreas Persson Ledamot Annica. Cruslock Suppleant Mikael Nilsson...