Svenska Volkswagenveteranerna papperstidning upphör

Visserligen har våra fordon några år på nacken och kanske merparten av ägare och medlemmar också men att medlemmarna vill hänga med och vara ”up to date” med vad som händer i VW-världen, oavsett vilket år bilen producerades, är självklart. Styrelsen har insett och...

Årsmöte 2021

Efter årsmötet 2021 ser styrelsen nu ut så här: Ordförande Kenneth Thulin Vice Ordförande Peter Kruslock Kassör Kenneth Jastrell Sekreterare Carl Wester Vice Sekreterare Thomas Egerstad Klubbmästare Andreas Persson Ledamot Annica. Cruslock Suppleant Mikael Nilsson...

Inbjudan Höstträff

Svwv inbjuder till Höstträff den 11/9 2021. Samling kl 10:00 i klubblokalen på Lockarps Kyrkoväg 29, Oxie här bjuder Svwv sina medlemmar på frukost, övriga betalar självkostnads pris. Därefter rally på fina vägar med mål på Volkswagen Trelleborg där det finns grillad...